Sonnettenkrans

In engere zin een groep van vijftien sonnetten (sien sonnet), waarvan het tweede begint met de laatste regel van het eerste, enz. Het laatste vers van het veertiende sonnet is gelijk aan het eerste vers van het eerste sonnet. Het vijftiende sonnet bestaat uit de beginregels van de veertien vorige. In ruimere zin, een verzameling van verschillende sonnetten die bij elkaar horen; ook wel sonnettencyclus genoemd. Bv. J. Perk, Mathilde (1879).

Literatuur: H. Grabes (red.), Elizabethan sonnet sequences, 1970. Th.P. Roche, Petrarch and the English Sonnet Sequences, 1989.