Souterliedekens

(souter = psautier =psalter,). Berijmde psalmvertalingen uit de zestiende eeuw, meestal door de Reformatie beïnvloed en bestemd voor samenzang. De bekendste verzameling zijn de Souterliedekens (1540), toegeschreven aan Willem van Zuylen van Nyevelt. Zie ook psalmberijming.

Literatuur: D.F. Scheurleer, De Souterliedekens, 19772  (1898). J. de Gier, Van de Souterliedekens tot Marnix: stromingen en genres binnen de letterkunde der hervorming van de zestiende eeuw, 1987.