Stof

(Dts. Rohstoff = ruwe stof, grondstof). De zakelijke materie (verhaalstof) van een werk. Ze gaat meestal terug op een gebeurtenis of een mondelinge dan wel geschreven bron (bv. de geschiedenis rond de Guldensporenslag voor Consciences Leeuw van Vlaanderen, 1838). In tegenstelling tot MOTIEF wordt stof gekenmerkt door zijn gebondenheid aan bepaalde figuren, zijn gebeurteniskarakter en zijn gesitueerdheid in een bepaalde tijd en ruimte (literaire -).