Stofgeschiedenis

Het (vergelijkend) onderzoek naar de aanwezigheid van een bepaalde verhaalstof en de varianten ervan (een soort inhoudelijke matrijs) in één of meer literaire werken of in één of meer literaturen door de eeuwen heen. Een dergelijk onderzoek is vooral in Duitsland tot bloei gekomen (Stoffgeschichte) in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Literatuur: R. Trousson, Un problème de littérature comparée: les études de thèmes, 1965. E. Frenzel, Stoff, Motiv- und Symbolforschung, 1978.