Strambotto

(It. strambo = zonderling, excentriek). Een van de oudste Italiaanse dichtvormen. Hij bestaat uit één strofe van gewoonlijk zes of acht versregels, die elk elf lettergrepen tellen (hendecasyllabus).