Teichoskopie

(Gr. zicht vanop de muur). Oorspronkelijk betiteling van een tafereel uit de Ilias (nl. III, 161-244), afkomstig uit een Griekse tekstcommentaar. In deze passage beschrijft Helena vanop de Trojaanse wallen de wederwaardigheden der Griekse helden ten behoeve van Priamus en de andere oudere Trojanen. Nu wordt de term gebruikt voor een toneeltechniek die erin bestaat dat een waarnemer, geplaatst op een heuvel, stadswal of toren, een verslag maakt van gebeurtenissen die door hun aard of omvang (bv. moord of zeeslag) niet of moeilijk op de scène voor te stellen is. Zie ook bodeverhaal.