Tekstboekje

Boekje (verg. ook libretto) dat de gesproken of gezongen tekst van een toneelstuk, opera of oratorium bevat. Dergelijke uitgaven komen tot stand n.a.v. een welbepaalde theaterproductie en bevatten de tekst zoals hij werkelijk op de planken werd gebracht (verg. LEESDRAMA). Ter wille van de volledigheid kunnen de in de voorstelling gecoupeerde passages toegevoegd worden, al dan niet voorzien van doorhalingen of andere speciale markeringen. Vaak wordt verder een fiche toegevoegd met technische gegevens over de productie en het gezelschap, of ontwerpen en foto’s, teksten die een interpretatiekader schetsen, enz. Deze boekjes vermengen aldus verschillende momenten van het complexe productieproces, met de dubbele bedoeling de vluchtige voorstelling enigszins te bestendigen en betaalbare actuele toneelteksten ter beschikking te stellen (verg. draaiboek [sien boek]).