Tertium comparationis

 

 

(Lat. het derde van de vergelijking). Punt van overeenstemming tussen twee ‘zaken’ die vergeleken worden. Het vormt de basis van o.a. metafoor, gelijkenis, parabel, exemplum, fabel ... Zie ook analogie. Bv. de aarde is zo rond als een bol.