Ternaire

(Lat. ternarius = drieledig). Een drieregelige strofe of een gedicht met drie versregels met gelijk rijm (aaa).