Thesis

(Gr. plaatsing, stelling). 1. In de retoriek synoniem van quaestio  infinita. 2. In de antieke metriek synoniem van daling (t.o. heffing).