Triade

(Gr. trias = drietal). In de Griekse koorlyriek een al dan niet herhaalde groep van drie strofen (strofe, antistrofe, epode) waarvan de eerste twee dezelfde metrische structuur vertonen. De triade werd overgenomen in de pindarische ode.