Variorumeditie

 

 

(verkorting van het Latijnse editio cum notis variorum scriptorum et editorum = uitgave met de aantekeningen van verscheidene auteurs en uitgevers). Vorm van teksteditie waarbij twee basistypes onderscheiden kunnen worden. Enerzijds kan de uitgave een soort ‘geschiedenis van de tekst’ geven: ze vermeldt (in voetnoten) alle tekstvarianten in de vroege versies van de tekst en in de verschillende tekstuitgaven, inclusief aangebrachte emendaties (sien emendatie)  . Anderzijds kan ze een ‘geschiedenis van de tekstcommentaar’ beogen: de uitgave bevat een overzicht van commentaren, voetnoten en annotaties die vroegere tekstediteuren (ook critici) gegeven hebben bij bepaalde tekstpassages, ev. bij de tekst in zijn geheel. Vaak zijn beide types gecombineerd, met als resultaat even volumineuze als onmisbare standaardwerken voor de literatuurhistoricus. De zgn. hypereditie  is een recente variant ervan.