Verhaal

 

1. In ruime zin elke tekst die gekenmerkt wordt door narrativiteit . Het specifiek verhalende karakter van teksten, literaire zowel als niet-literaire, wordt bestudeerd in de narratologie.

2. In engere zin wordt de term verhaal vooral gebruikt voor een kortere epische literatuursoort, verwant met de novelle, maar losser van structuur. Zie ook conte  en short story .

Literatuur: H. Foltinek (red.), Tales and Their Telling Difference: zur Theorie und Geschichte der Narrativik, 1993.  J. Bres, La narrativité, 1994. J.-M. Adam, Le texte narratif; traité d’analyse pragmatique et textuelle, 1994. S. Rimmon-Kenan, A Glance beyond Doubt: narration, representation, subjectivity. The theory and interpretation of narrative series, 1996. J. Coyle, Narrative (The New Critical Idiom), 1998.