Vers commun

 

 

Een alternerend (zie vers ) tienlettergrepig (elflettergrepig wanneer de laatste syllabe onbeklemtoond was) en berijmd vers dat zeer gebruikelijk was – vandaar de term – in het Franse heldendicht en de Franse lyriek van de vijftiende en zestiende eeuw.