Versus concordantes

(Lat. meerkeuzeverzen; concordare = in overeenstemming brengen). Speelse versvorm. De lezer kan twee verschillende verzen samenstellen uit een ‘aanbod’ van woorden of syllaben.

Bv.      ut rosa frond               flor                              nit

escas,               escas atque                  escas.

            numquam marc                        sed cr                           vig

            = Ut rosa frondescas, florescas atque nitescas.

            Numquam marcescas, sed crescas atque vigescas.

            (Moge je blad schieten, bloeien en stralen als een roos.

            Moge je nooit verwelken, maar groeien en krachtig zijn.)