Versus Protei

 (Lat. proteïsche verzen). Speelse versvorm. Zoals Proteus allerlei gestalten kon aannemen, zo kan men één vers vele malen variëren door de woordvolgorde te wijzigen.

Bv.      Das ist die schwere Zeit der Not,

            das ist die Not der schweren Zeit,

            das ist die schwere Not der Zeit,

            das ist die Zeit der schweren Not. (Chamisso)

 

Dit spel neemt extreme proporties aan in de Cent mille milliards de poèmes (1961) van R. Queneau, waar 10 proteïsche sonnetten voor (bijna) oneindige variaties worden aangeboden.